კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

საერთაშორისო ექსპერტთა დიალოგი ასტანაში

კონფლიქტების და მოლაპარეკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის (GPPAC) კოორდინატორმა ზაალ ანჯაფარიძემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ექსპერტთა დიალოგში: „ახალი მსოფლიო წესრიგის გამოწვევების პარადიგმა, უსაფრთხოების პერსპექტივები და ცვლილებების დრო“. ღონისძიება ა.წ. 16-17 მარტს ქალაქ ნურ-სულთანში (ასტანა) გაიმართა. დიალოგის ორგანიზატორი იყო გეოპოლიტიკური პროგნოზის საერთაშორისო ცენტრი „აღმოსავლეთი-დასავლეთი“ და ნურ-სულთანის პოლიტიკური კვლევების ასოციაცია. ბ-ნმა ანჯაფარიძემ წარმოადგინა თემა კონფლიქტების პრევენციის ინსტრუმენტების შესახებ, როგორც ICCN-ის, ისე საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам