კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გიორგი ხუციშვილის ხსოვნა

დღეს, 2021 წლის 15 ნოემბერს, პროფესორი გიორგი ხუციშვილი 73 წლის გახდებოდა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი გულწრფელ მადლიერებას გამოხატავს ბ-ნი გიორგის მიმართ ყველაფრისათვის, რაც მან ორგანიზაციის, თავისი ქვეყნისა და მთელი კავკასიის რეგიონისთვის გააკეთა.

ყველანი ვისურვებდით, გიორგი ხუციშვილი ჩვენთან ერთად ყოფილიყო დღეს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам