სამი რეგიონის ჟურნალისტებისათვის - რას წერენ ჩვენზე

23 ივნისი, 2013 წელი

ტელერადიოკომპანია ,,იმპერია“ (მე-9 არხი)

***

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრი ახალციხეში: ICCN–მა საქართველოს სამი რეგიონის ჟურნალისტებისათვის ახალციხეში ტრენინგი გამართა. მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა სპეციალისტებთან ერთად, მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის შესახებ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა განიხილეს. იხილეთ მეტი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве