კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სიახლე

  • ადმინისტრაციული სასაზღვრო (გამყოფი) ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ადამიანთა უსაფრთხოების კვლევა 2021 წელს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში (EUMM) და შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში, მოამზადა კვლევა, რომელმაც...
  • მომავალი გეგმები, პროექტები, ორგანიზაციული განვითარება - მენეჯმენტის სამუშაო შეხვედრა 13 აგვისტოს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მენეჯმენტის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე განიხილეს მიმდინარე პროგრამების განხორციელების ეტაპები. კერძოდ, GPPAC-მიერ მხარდაჭერილი სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესრულება და...
  • კლიმატის ცვლილების გავლენა, ნახშირბად-ნეიტრალურ ენერგიაზე გადასვლა - სამი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები 30 ივნისს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა კონფერენცია გამართა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიური პროექტის ფარგლებში. კონფერენციაში მონაწილეობა აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს 11 ცნობილმა ექსპერტმა...
  • დისკუსია: ახალგაზრდა თაობის როლი კონფლიქტების ტრანსფორმაციასა და მოგვარებაში 6 ივნისს, გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა გამართა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ კონფლიქტის ზონის გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ქალი სათემო აქტივისტები და ახალგაზრდა სათემო აქტივისტები. შეხვედრის...
  • ახალგაზრდების როლი კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებაში გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა გამართა შეხვედრა ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და კონფლიქტის ზონიდან ახალგაზრდებს შორის კონტაქტების დამყარების მიზნით. შეხვედრაზე მონაწილეებმა ისაუბრეს სამომავლო თანამშრომლობის...
  • ვორქშოპი: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან 3 ივნისს კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის გამართა ვორქშოპი თემაზე: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან. ვორქშოპზე ასევე განიხილეს კონფლიქტის ანალიზი...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #10 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #10
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #9 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #9
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #8 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #8.
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #7 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #7

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам