სიახლე

  • გლობალური ცეცხლის შეწყვეტა - გენერალური მდივანი, გაერო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ითხოვს გლობალურ ცეცხლის შეწყვეტას, რომ მსოფლიომ შესძლოს კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ფოკუსირება.
  • საგანგებო მდგომარეობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა, 21 მარტი, 2020 საქართველოს პრეზიდენტმა 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რომელიც გამოცხადების მომენტიდან შევიდა ძალაში. აღნიშნული ბრძანება დასამტკიცებლად წარედგინა საქართველოს...
  • კავკასიის ქალ მედიატორთა ქსელის სამუშაო შეხვედრა 2020 წლის 2 მარტს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა (ICCN) გამართა სამხრეთ კავკასიის ქალ მედიატორთა ქსელის საქართველოს წარმომადგენლობის სამუშაო შეხვედრა. სამუშაო შეხვედრა GPPAC-ს 2020 წლის კავკასიური პროგრამის...
  • მშვიდობის მშენებლის გამოწვევები ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის მოკლე მიმოხილვა ადამიანის უფლებადამცველთა და მშვიდობის მშენებელთა შორის არსებულ განსხვავებებსა და მსგავსებებზე: "მშვიდობის მშენებლის გამოწვევები: ჩამოკიდებული ადამიანის უფლებადამცველთა და მედიატორთა შორის". რეკომენდაციები მიმართულია გაერო-სთვის...
  • მდგრადი მშვიდობისათვის მდგრადი მშვიდობისათვის: მშვიდობის მშენებლობის ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში: 2020 წლის 20 თებერვალს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამდივნომ წარადგინა კვლევა და რეკომენდაციები მშვიდობის მშენებლობის მხარდაჭერის ოფისში (PBSO) განსახილველად გენერალური მდივნის...
  • აფხაზეთში ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ კვლევა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი გულწრფელ მადლობას მოახსენებს ნაშრომის, „აფხაზეთში ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ კვლევა“, ავტორებს, კონსულტანტებს, მკვლევრებსა და მონაწილეებს გაწეული შრომისთვის, ჩართულობისა და შეტანილი წვლილისთვის. შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობის...
  • კონფლიქტების პრევენციის ინსტრუმენტების ეფექტიანობა წარმოდგენილი დოკუმენტები მომზადდა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის - Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) (www.gppac.net ) 2019-2020 წლის კავკასიური პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს GPPAC-ის რეგიონული წარმომადგენლის...
  • სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ქსელების რეგიონთაშორისი თანამშრომლობა დაიწყო 25-26 ნოემბერს, დუბაიში, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური ქსელის (GPPAC) ეგიდით გაიმართა GPPAC სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ქსელების ერთობლივი შეხვედრა სახელწოდებით: რეგიონთაშორისი თანამშრომლობა, მშვიდობისა და კონფლიქტების პრევენციისადმი...
  • პრაქტიკის გაუმჯობესება - სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩინეთის დედაქალაქ ბეიჯინში ჩატარდა 2019 წლის 4-6 ნოემბერს გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის ქსელის (GPPAC) პრაქტიკის გაუმჯობესების სამუშაო ჯგუფის ღონისძიება ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში ჩატარდა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა...
  • სამუშაო ვიზიტი ენგურჰესის კაშხალზე 2019 წლის 22 ოქტომბერს პროგრამის "სამმხრივი დიალოგის შეხვედრა ენერგოეფექტურობის შესახებ" ფარგლებში, დარგის ექსპერტებისა და ჟურნალისტების სამმხრივი სამუშაო ვიზიტი განხორციელდა ენგურჰესის კაშხალზე. კაშხლის მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ, პროგრამის მონაწილეებმა ისაუბრეს...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве