განცხადება - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

9 ნოემბერი, 2020

თბილისი, საქართველო

არჩევნების შედეგებით გამოწვეული მიმდინარე კრიზისის საპასუხოდ პოლიციამ გაუფრთხილებლად რამდენჯერმე გამოიყენა წყლის ჭავლი (2020 წლის 8 ნოემბერი) საპარლამენტო არჩევნების შედეგების საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ.

ჩვენ ვგმობთ საქართველოს მთავრობის ქმედებებს, მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება ამცირებს შესაძლებლობას, შედგეს დიალოგი, რომელმაც უნდა მოძებნოს კრიზისიდან გამოსვლის გზები.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве