სამხრეთ კავკასიის მედიატორ ქალთა ქსელი დაარსდა - რას წერენ ჩვენზე

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (www.iccn.ge) ინიციატივით სამხრეთ კავკასიის მედიატორ ქალთა ქსელი დაარსდა. (იხილეთ მეტი).

***

თრიალეთის ექსპრესი

31 იანვარი, 2019 წელი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве