გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის ქსელი სომხეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებს მოუწოდებს

5 ოქტომბერი, 2020 წელი,

ჰააგა

გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის ქსელი სომხეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი.

იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве