გლობალური ცეცხლის შეწყვეტა - გენერალური მდივანი, გაერო

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ითხოვს გლობალურ ცეცხლის შეწყვეტას, რომ მსოფლიომ შესძლოს კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ფოკუსირება.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве