მშვიდობის მშენებლის გამოწვევები

ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის მოკლე მიმოხილვა ადამიანის უფლებადამცველთა და მშვიდობის მშენებელთა შორის არსებულ განსხვავებებსა და მსგავსებებზე: "მშვიდობის მშენებლის გამოწვევები: ჩამოკიდებული ადამიანის უფლებადამცველთა და მედიატორთა შორის". რეკომენდაციები მიმართულია გაერო-სთვის მდგრადი მშვიდობის ხელშესაწყობად.

ჩამოტვირთვა:

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве