სამუშაო ვიზიტი ენგურჰესის კაშხალზე

2019 წლის 22 ოქტომბერს პროგრამის "სამმხრივი დიალოგის შეხვედრა ენერგოეფექტურობის შესახებ" ფარგლებში, დარგის ექსპერტებისა და ჟურნალისტების სამმხრივი სამუშაო ვიზიტი განხორციელდა ენგურჰესის კაშხალზე. კაშხლის მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ, პროგრამის მონაწილეებმა ისაუბრეს აფხაზეთში განხორციელებული სამუშაოების შესახებ: ინფორმაციის გავრცელება ენერგოეფექტურობის მიმართულებით.

შეხვედრა ჩატარდა შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტის ადამიანის უსაფრთხოების სექციის ხელშეწყობით. აღნიშნული ფორმატით დიალოგი 2016 წლიდან მიმდინარეობს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве