მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტების მოგვარების დოკუმენტები

1994-2007 წლების დოკუმენტები

2007 წელი, 30 ნოემბერი - მადრიდის დოკუმენტი: კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის ძირითადი პრინციპები, ეუთო-ს მინსკის ჯგუფი.

1995 წელი, თებერვალი - ეუთო-ს მინსკის ჯგუფის თანა-თავმჯდომარეთა მიმართვა

1995 წელი, 3 თებერვალი - ეუთო-ს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეთა წინადადებები.

1994 წელი, 26 ივლისი - ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება.

1994 წელი, 12 მაისი - ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება.

1994 წელი, 5 მაისი - ბიშკეკის პროტოკოლი.

გვერდის ციტირებისას

გვერდის ციტირებისას (APA სტილი) გამოიყენეთ:

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (რედ.) კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN). ნახვის თარიღი /თვე, თარიღი, წელი/ http://iccn.ge/index.php?article_id=331&clang=0 საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN).

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве