ვებინარი: ქალთა ჩართულობა და ადამიანის უსაფრთხოება საქართველოში

ვებინარის დრო: 19 სექტემბერი, 12:00 (GMT +1 / CET).

გააზიარე:

Twitter

Facebook

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

პრეზენტაციის აუდიო ჩანაწერი

https://www.youtube.com/watch?v=iYqbBed56LY

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве