ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული შეხვედრა თბილისში გაიმართა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა, როგორც შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (www.gppac.net) რეგიონულმა წარმომადგენელმა, ა.წ. 6-7 ივლისს თბილისში უმასპინძლა ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანულ შეხვედრას. ღონისძიებაზე სამივე ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა წარმომადგენლებსა და დამოუკიდებელ ექსპერტებს საშუალება მიეცათ, განეხილათ სამოქალაქო სექტორის შესაძლო წვლილი 2030 წლამდე მდგრადი განვითარების გაერო-ს დღის წესრიგისა და მისი #16 მიზნის განხორციელებაში. მონაწილეებმა, სამივე ქვეყნისა და რეგიონის კონტექსტის გათვალისწინებით, განიხილეს კონფლიქტის პრევენციისადმი მიდგომები, ასევე კონფლიქტის პრევენციის ინსტრუმენტთა პაკეტის შემუშავების საკითხები.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве