1917-1921 დოკუმენტები

1917-1921 წლების დოკუმენტები

1920 წელი, 29 ოქტომბერი - საქართველოს დამფუძნებელი კრება, საკონსტიტუციო კომისია აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ.

1919 წელი, 21 მარტი - აფხაზეთის სახალხო საბჭოს. საქართველოს დამფუძნებელი კრება.

1919 წელი, 20 მარტი - დროებითი დებულება აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობისა.

2007 - წერილი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ ეროვნული არქივის გენერალურ დირექტორს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. (მასალა მოგვაწოდა ბ-მა ვახტანგ ყოლბაიამ, ივნისი, 2019 წ.)

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве