კონფლიქტის პრევენციის ინსტრუმენტების შემუშავება დასრულდა

5 აპრილს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ოფისში მოწვეულმა ექაპერტებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა თემატური შეხვედრა გამართეს კონფლიქტის პრევენციის შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავების საკითხებზე. მოწვეულ სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარებასა და ნდობის აღდგენის საკითხებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს კონფლიქტის პრევენციის შეფასების მიზნით შედგენილი კითხვარი და იმსჯელეს იმ ინსტიტუციებზე, ვისაც აღნიშნული კითხვარი უნდა მიეწოდოს. აღნიშნული შეხვედრა ჩატარდა შეიარაღებული კონფლიქტების გლობალური ქსელის ( #GPPAC) 2019 წლის კავკასიური პროგრამის ფარგლებში.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве