კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

რესურსები

ორგანიზაციის კვლევები, ანგარიშები პუბლიკაციები და სხვა სასარგებლო დოკუმენტები.