რესურსები

ორგანიზაციის კვლევები, ანგარიშები პუბლიკაციები და სხვა სასარგებლო დოკუმენტები.

  • პუბლიკაციები

    კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პუბლიკაციები ელექტრონულ ფორმატში.

  • პრეზენტაციები

    კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის თემატური პრეზენტაციები.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве