საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ინიციატივები, კონცეფციები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასა და დოკუმენტებს საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების კონცეფციათა პროექტებს.

წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მუშაობდნენ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით და სთავაზობდნენ დაინტერესებულ ინსტიტუციებსა და ხელისუფლებას, ფართო საზოგადოებას, ემსჯელათ და განეხორციელებინათ კონკრეტული ნაბიჯები კონფლიქტების მოწესრიგებისა და მათი მოგვარების გზაზე.

მიგვაჩნია, რომ ამ შრომათა ერთიანი ჩამონათვალი კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ქართული მხარის დაუღალავ შრომას კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის, მდგრადი მშვიდობის დასამყარებლად.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве