საჩუქარი აფხაზეთის #2 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს

2018 წლის 24 დეკემბერს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა თბილისში მდებარე აფხაზეთის #2 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს საახალწლო საჩუქრად ინგლისური ენის თანამდეროვე სწავლების მეთოდზე შექმნილი სახელმძღვანელოები "Open Mind" გადასცა.

კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი აგრძელებს ტრადიციას და კვლავ განაგრძობს ახალგაზრდობის აქტიურ მხარდაჭერას და გაძლიერებას.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве