საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფომრაციას საქართველოს ეროვნული კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის.

დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის წინასწარ მადლობას მოგახსენებთ.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве