მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

  • 1990-2020 საქართველოს წევრობა და მონაწილეობა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს დოკუმენტებს, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს წევრობასა და მონაწილეობასთან საერთაშორისო და მთავრობათაშორის ორგანიზაციებში.
  • ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან კავკასია შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე გეოგრაფიული რეგიონია, რომელიც, ძირითადად, აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, (სამხრეთ კავკასია) და სამხრეთ რუსეთის (ჩრდილოეთ კავკასია) ტერიტორიას მოიცავს. აქ მოტანილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება სამხრეთ კავკასიის...
  • ფოტო არქივი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ფოტოარქივს. ორგანიზაციის ვებგვერდზე ფოტო-დოკუმენტებს თანდათან გამოვაქვეყნებთ, რადგან დიდი რაოდენობით მასალამ მოიყარა თავი ორგანიზაციაში და მიმდინარეობს მასალის სისტემატიზაცია...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве