მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

  • საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ინიციატივები, კონცეფციები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასა და დოკუმენტებს საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების კონცეფციათა პროექტებს. წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მუშაობდნენ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების...
  • სამშვიდობო ხელშეკრულებათა კოლექცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ინიციატივა - საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა არქივი. სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData) ჩვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა შეგროვება დაიწყო 1990-2000იან წლებში. 2005 წელს შეგროვილ მასალაზე დაყრდნობით...
  • ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ისტორიისთვის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის. დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის...
  • 08.08.08 დოკუმენტები საქართველოს სახელმწიფოსა და 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული მოსახლეობისათვის, ამ ტრაგიკული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სამხედრო-პოლიტიკური მოვლენის შესახებ, საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება აუცილებელი და სავალედებულოა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრი ეხმიანება...
  • კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN)  სადამფუძნებლო დოკუმენტები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) აქვეყნებს ცენტრის სადამფუძნებლო დოკუმენტების არქივს.
  • 1917-1921 დოკუმენტები 1917-1921 წლების დოკუმენტები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве