გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის ქსელის (GPPAC) რეგიონულ წარმომადგენელთა შეხვედრა

2018 წლის 20-23 ნოემბერს, ქ. ჰააგაში გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის ქსელის (GPPAC) რეგიონულ წარმომადგენელთა სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაში 15 ეროვნული ქსელის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრის მიზანი იყო, თანამშრომლობის გაძლიერება და გლობალური ქსელის სტრატეგიული გეგმის (2021-2025) შემუშავება.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრს შეხვედრაზე წარმოადგენდა ქ-ნი მაია კაციტაძე, რომელიც გლობალური ქსელში სამხრეთკავკასიის რეგიონული წარმომადგენელია.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве