ამის შესახებ არავინ გაფრთხილებს, ეს მწარე რეალობაა!

ადამიანებით ვაჭრობა - ტრეფიკინგი - საკმაოდ გავრცელებული დანაშაულია. 1998 წლიდან მოყოლებული, ამ პრობლემისა და დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სხვადასხვა საქმიანობა განახორციელა საქართველოში.

პუბლიკაცია მომზადდა 2000 წელს. მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას აღნიშნულ დანაშაულზე.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве