დღიური ერთი სემენარიელისა, ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე)

ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე)

დღიური ერთი სემენარიელისა

1879-1882 წწ.

წიგნის შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი

წიგნის გამომცემელი: გიორგი ხუციშვილი

თბილისი, 2013 წ.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

(ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის პირადი არქივიდან)

შენიშვნა: წიგნის ელ.ვერსიის ერთიან დოკუმენტად ატვირთვა ვერ მოხერხდა.

იხილეთ წიგნის ნაწილები ცალ-ცალკე ფაილებში: I (1-80 გვ.), II (81-150 გვ.), III (151-220 გვ.), IV (221-270 გვ.) და V (271-306 გვ.) .

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве