ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულების კვლევა 2016

ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულების კვლევა

2016 წელი, თბილისი

ავტორები: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ქართლოს ქარუმიძე

ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის მიმართ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულების კვლევა განხორციელდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ICCN-ისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის MercyCorps-თან პარტნიორობით პროექტის- “ჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“ ფარგლებში. ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID დაფინანსებით.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве