კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულების კვლევა 2016

ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულების კვლევა

2016 წელი, თბილისი

ავტორები: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ქართლოს ქარუმიძე

ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის მიმართ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულების კვლევა განხორციელდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ICCN-ისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის MercyCorps-თან პარტნიორობით პროექტის- “ჰორიზონტის გაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“ ფარგლებში. ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID დაფინანსებით.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

დოკუმენტი აგრეთვე იხილეთ პარლამენტის ვებგვერდზე:

http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75686.pdf

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам