ბერლინის მშვიდობისა და განვითარების ფორუმი

ბერლინის მშვიდობისა და განვითარების ფორუმი 13-14 ივნისს ჩატარდა ქ. ბერლინში, გერმანია.

მშვიდობის დღის წესრიგი 2030, გაერო-ს მდგრადი მშვიდობის რეზოლუციები და გერმანიის პოლიტიკის გზამკვლევი "კრიზისების პრევენცია, კონფლიქტების მოგვარება, მშვიდობის მშენებლობა" - პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიღწევებია, ხაზგასმით აღნიშნავს მონაწილეობისა და თანამშრომლობის აუცილებლობაზე, ამ მიდგომების განხორციელებაზე ძალადობრივი კონფლიქტების პრევენციისა და მდგრადი მშვიდობის დამკვიდრების მიმართულებით.

პლენარული სესიის მომხსენებელი - ნინო ციხისთავი ხუციშვილი, დირექტორი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN).

https://www.frient-peacebuilding-forum.de/previous-conferences/frient-peacebuilding-forum-2017/frient-peace-building-forum-2018/programme-and-speakers/plenary-session-1/

ვიდეო-ინტერვიუ ნინო ციხისთავი ხუციშვილთან იხილეთ აქ:

https://www.frient-peacebuilding-forum.de/pbf-voices-blog/beitraege/?tx_ggblog_pi2%5Bblog%5D=3&tx_ggblog_pi2%5Bpost%5D=141&tx_ggblog_pi2%5Baction%5D=show&tx_ggblog_pi2%5Bcontroller%5D=Post&cHash=80b6c47cacc3e35ed10e13bf65b58306 Directions: Overview Peace Process Peace Education Peace Agreements

Nina Tsikhistavi-Khutsishvili, Director, International Center on Conflict and Negotiation, Georgia and Marc Baxmann, Working Group on Peace and Development, Germany

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве