ბერლინის მშვიდობისა და განვითარების ფორუმი

ბერლინის მშვიდობისა და განვითარების ფორუმი 13-14 ივნისს ჩატარდა ქ. ბერლინში, გერმანია.

მშვიდობის დღის წესრიგი 2030, გაერო-ს მდგრადი მშვიდობის რეზოლუციები და გერმანიის პოლიტიკის გზამკვლევი "კრიზისების პრევენცია, კონფლიქტების მოგვარება, მშვიდობის მშენებლობა" - პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიღწევებია, ხაზგასმით აღნიშნავს მონაწილეობისა და თანამშრომლობის აუცილებლობაზე, ამ მიდგომების განხორციელებაზე ძალადობრივი კონფლიქტების პრევენციისა და მდგრადი მშვიდობის დამკვიდრების მიმართულებით.

პლენარული სესიის მომხსენებელი - ნინო ციხისთავი ხუციშვილი, დირექტორი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN).

https://www.frient-peacebuilding-forum.de/previous-conferences/frient-peacebuilding-forum-2017/frient-peace-building-forum-2018/programme-and-speakers/plenary-session-1/

ვიდეო-ინტერვიუ ნინო ციხისთავი ხუციშვილთან იხილეთ აქ:

https://www.frient-peacebuilding-forum.de/pbf-voices-blog/beitraege/?tx_ggblog_pi2%5Bblog%5D=3&tx_ggblog_pi2%5Bpost%5D=141&tx_ggblog_pi2%5Baction%5D=show&tx_ggblog_pi2%5Bcontroller%5D=Post&cHash=80b6c47cacc3e35ed10e13bf65b58306 Directions: Overview Peace Process Peace Education Peace Agreements

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве