გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის (GPPAC) საერთაშორისო სამეთვალყურეო ჯგუფის (ISG) შეხვედრა, კოლომბო, შრი ლანკა

გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის (GPPAC) საერთაშორისო სამეთვალყურეო ჯგუფის (ISG) შეხვედრა 2018

2018 წლის 4-6 ივნისს შეხვედრა სამხრეთ აზიის რეგიონში პირველად გაიმართა კოლომბოში, შრი ლანკა.

საერთაშორისო სამეთვალყურეო ჯგუფი (ISG) არის გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის (GPPAC) გლობალური მმართველი ორგანო. საერთაშორისო სამეთვალყურეო ჯგუფი (ISG) შედგება 14 რეგიონული წარმომადგენლისა და 5 არარეგიონული წევრისაგან.

სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრმა (RCSS) გლობალურ სეკრეტარიატთან ერთად უმასპინძლა საერთაშორისო სამეთვალყურეო ჯგუფის (ISG) შეხვედრას კოლომბოში.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი, როგორც გლობალური პარტნიორობა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის (GPPAC) ერთ-ერთი დამფუძნებელი (2003) არის საერთაშორისო სამეთვალყურეო ჯგუფის (ISG) წევრი და გლობალური ქსელის რეგიონული წარმომადგენელი კავკასიაში.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве