დისკუსია საბაჟო ადმინისტრირებისა და საქონლით ვაჭრობის მონიტორინგის ძირითადი პრინციპების მექანიზმის შესახებ

ა.წ. 30 მაისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ოფისში გაიმართა სამუშაო თემატური შეხვედრა, რომელზედაც განიხილეს „საბაჟო ადმინისტრირებისა და საქონლით ვაჭრობის მონიტორინგის ძირითადი პრინციპების მექანიზმის შესახებ“ რუსეთ-საქართველოს შეთანხმების ფარგლებში შექმნილი „სავაჭრო დერეფნების“ პერსპექტივის, გამოწვევებისა და შესაძლებლობები, რეგიონში კონფლიქტების პრევენციის კონტექსტში.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве