საქართველო-რუსეთის დიალოგის ხელშეწყობა - ბორჯომის კონფერენცია

„სტამბოლის პროცესი“: პროგრამა „საქართველო–რუსეთის დიალოგის ხელშეწყობა“.

2018 წლის 27-28 იანვარს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოსთან პარტნიორობით ქართულ-რუსული დიალოგის მე-2 ფაზის შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა ქ. ბორჯომში. კონფერენციაში მონაწილეობა 40-ზე მეტმა მონაწილემ მიიღო საქართველოდან და რუსეთიდან.

კონფერენციაზე ახალი ორენოვანი წიგნის - საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები: ენერგეტიკა, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, გეოპოლიტიკა, მიგრაცია და კულტურა - პრეზენტაცია ჩატარდა.

პროგრამა დაფინანსებულია შვეიცარიის მთავრობის მიერ.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве