„საქართველო–რუსეთის დიალოგის ხელშეწყობა“

„სტამბოლის პროცესი“: პროგრამა „საქართველო–რუსეთის დიალოგის ხელშეწყობა“ - იწყება პროგრამის მესამე ფაზა. სტრატეგიული განხილვა: შეფასება და მომავალი გეგმები. მრგვალ მაგიდას უმასპინძლა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ქ. ყვარელში, 22–23 დეკემბერს, 2017 წელს. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, დარგის ექსპერტებმა, "სტამბოლის პროცესის" მონაწილეებმა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве