დისკუსია კონფლიქტის ზონებში სტაბილიზაციისკენ მიმართული ზომების შესახებ

2018 წლის 10 აპრილს, ქ. ბაქოში (აზერბაიჯანი) ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის აზერბაიჯანის ეროვნულმა კომიტეტმა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრთან პარტნიორობით ICCN-GPPAC პროექტის ფარგლებში მოაწყო თემატური მრგვალი მაგიდა სსო-ათა და ექსპერტების მონაწილეობით. შეხვედრაზე განიხილეს 2017 წელს აზერბაიჯანში დაწყებული რეფორმების განხორციელების 12 საგზაო რუქა, ასევე მთავრობის ქმედებები, მათ შორის, კონფლიქტის ზონებში სტაბილიზაციისკენ მიმართული ზომები.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

26+ მშვიდობის მშენებლობაში

26+ in peacebuilding

26+ в миростроительстве