რეკომენდაციები ევროკავშირს - მრგვალი მაგიდა საქართველოში

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა მრგვალ მაგიდას - "გავაძლიეროთ კონფლიქტის პრევენცია: რეკომენდაციები ევროკავშირისათვის – მრგვალი მაგიდა საქართველოში", უმასპინძლა. 2017 წ. 2 ივნისს სასტუმრო "თბილისი მარიოტში" საერთაშორისო და ეროვნული ინსტიტუტების მაღალი წარმომადგენლობა შეიკრიბა და განიხილეს წარმოდგენილი რეკომენდაციები ევროკავშირისათვის. მონაწილეებმა კონფლიქტების პრევენციისა და არაძალადობრივი მოგვარების საკითხებზეც იმსჯელეს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве