ქართულ-სომხური მედია დისკუსია - კონფლიქტების პრევენცია

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა წარმომადგენლების დიალოგი თბილისში, 28-29 ოქტომბერს გაიმართა. დიალოგის თემა იყო კონფლიქტების პრევენცია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და ურთერთდაკავშირების მეშვეობით. შეხვედრას კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა უმასპინძლა. თბილისი, 28-29 ოქტომბერი, 2017 წ.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве