კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პროგრამის წლიური ანგარიში 2015

პროგრამის წლიური ანგარიში 2015

სიამოვნებით წარმოგიდგენთ წლიურ ანგარიშს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამის, კერძოდ, „ჰორიზონტის გაფართოება:

გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისათვის“, შედეგებზე, რომელსაც ახორციელებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (წამყვანი ორგანიზაცია) და მერსი ქორფსი (პარტნიორი). ჩვენი პროგრამა მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროზე წვდომა ქალებისა და გოგონებისთვის ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ცამეტივე მუნიციპალიტეტში. პროგრამის მთავარი მიზნების გარდა, თანამშრომელთა გუნდი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უფრო დიდ შედეგებს მიაღწიოს ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით. ვიმედოვნებთ, რომ სიამოვნებით გაეცნობით ჩვენს საერთო მიღწევებს ბოლო წლის განმავლობაში. ჩვენ დიდი მოლოდინით ველით ახალი აქტივობების დაწყებას, რომელთა დახმარებით სამიზნე ჯგუფების წევრთა შესაძლებლობები მუდმივად გაძლიერდება.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам