თანამშრომლები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის

თანამშრომლები (2018):

ნინო ციხისთავი–ხუციშვილი, დირექტორი;

მაია კაციტაძე, პროგრამების მენეჯერი;

ზაალ ანჯაფარიძე, ქართულ-სომხური და ქართულ-აზერბაიჯანული დიალოგის ხელმძღვანელი;

მამუკა არეშიძე, ქართულ-რუსული დიალოგის ხელმძღვანელი;

დავით მირცხულავა, ბუნებრივი რესურსების პოსტ-კონფლიქტური მართვისა და ენერგოუსაფრთხოების დიალოგის ხელმძღვანელი;

სოფიო ზუბიაშვილი, ფინანსური მენეჯერი;

ანტონ ანაიანი, ტექნიკური უზრუნველყოფა;

ნუნუ ანტიპოვი, ოფისის მენეჯერი;

ნათია ჭოჭუა, პროგრამის ასისტენტი;

კონსტანტინე ბუჩუკური, მძღოლი.

სტაჟირება და მოხალისეობა (2018):

ემილ იუნგ, მოხალისე (გერმანია);

ლიზა ზაიფერტ, მოხალისე (გერმანია);

მარიამ კალანდარიშვილი, მოხალისე (საქართველო).

ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა დარგის ქართველ და უცხოელ ექსპერტებთან.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве