კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

თანამშრომლები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის

თანამშრომლები (2019):

ნინო ციხისთავი–ხუციშვილი, დირექტორი; CV; BIO

მაია კაციტაძე, პროგრამების ფინანსური მენეჯერი;

ზაალ ანჯაფარიძე, ქართულ-სომხური და ქართულ-აზერბაიჯანული დიალოგის ხელმძღვანელი;

მამუკა არეშიძე, ქართულ-რუსული დიალოგის ხელმძღვანელი;

დავით მირცხულავა, ბუნებრივი რესურსების პოსტ-კონფლიქტური მართვისა და ენერგოუსაფრთხოების დიალოგის ხელმძღვანელი;

ნათია ჭოჭუა, პროგრამის ოფიცერი;

მარიამ კალანდარიშვილი, პროგრამის ოფიცერი;

ნუნუ ანტიპოვი, ოფისის მენეჯერი;

კონსტანტინე ბუჩუკური, მძღოლი.

სტაჟირება და მოხალისეობა (2019):

ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა დარგის ქართველ და უცხოელ ექსპერტებთან.