კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

  • ყველა დიდი კრიზისისათვის საერთოა ის, რომ შეუძლებელია მათი დაძლევა,თუ არ შევიცვლით აზროვნების წესს
  • გიორგი ხუციშვილი, 1994

მიმართულებები:

ძირითადი მიმოხილვა

ძირითადი მიმოხილვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) დღიდან მისი დაფუძნებისა მუშაობს კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის სფეროში.

სამშვიდობო პროცესები

სამშვიდობო პროცესები

მივმართოთ მედიაციასა და ფასილიტაციას. გამოვიყენოთ მოლაპარაკებები, ვაწარმოოთ დიალოგი.

სამშვიდობო განათლება

სამშვიდობო განათლება

კონფლიქტების არაძალადობრივად მოსაგვარებლად, გენდერულად მგრძნობიარე, ტოლერანტული და მრავალფეროვანი გარემოსთვის.

სამშვიდობო ხელშეკრულებების კოლექცია

სამშვიდობო ხელშეკრულებების კოლექცია

ვქმნით სამშვიდობო ხელშეკრულებების ბაზას GeoPeaceData Peace Agreements (PA)

კონფლიქტების თავიდან აცილება

კონფლიქტების თავიდან აცილება

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა, მშვიდობის მშენებლობა.

მდგრადი მშვიდობა

მდგრადი მშვიდობა

როგორ გავხადოთ მშვიდობა მდგრადი: სამშვიდობო პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს კონფლიქტამდე, კონფლიქტის დროსა და კონფლიქტის შემდეგ.

საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში

საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში

არქივში შეგროვილი უნიკალური მასალა, რომელიც ასახავს 90-იანი წლების საქართველოს ისტორიას შეიარაღებული კონფლიქტების მოგვარების გზაზე.

  • დამფუძნებელი:

  • დამფუძნებელი
  • გამოჩენილი კონფლიქტოლოგი, კონფლიქტოლოგიის დარგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში, მშვიდობის დარგის მეცნიერი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, გიორგი ხუციშვილი.
  • სრულად...
  • მისია და ხედვა:

  • მისია და ხედვა
  • ICCN-ის უპირველესი ამოცანაა კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი გზით გადაჭრის პირობების გაუმჯობესება, ასევე არაძალადობრივი მიდგომების შემუშავება და გატარება.
  • სრულად...